शरणार्थी जीवनको अप्ठ्यारोबीच पलाएको प्रेम
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, चैत १३