ओमनका नयाँ सुल्तानलाई राजदूत पराजुलीले बुझाइन ओदाहको प्रमाणपत्र