दुबईमा सुरू भयो एनआरएनको मध्यपूर्व सम्मेलन, कसले के भने?