सुपारीको पातबाट प्लेट
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, पुस २४