कसरी हारे कमल थापा? 

थापालाई हराउन लागेको थियो निर्मल निवास?

खिलानाथ ढकाल

काठमाडौं, मंसिर १९