कमजोरी लुकाउन सेना गुहार्नु बेठीक रानीपोखरी पुनर्निर्माण जिम्मा भक्तपुरलाई दिउँ