के नाफा खोज्नु पाप हो?

मुराहरि पराजुली

काठमाडौं, कात्तिक २१