तपाईं कस्तो अभिभावक?

गोविन्द लुइँटेल

गोविन्द लुइँटेल

काठमाडौं, भदौ १