जसले वृद्ध र गाउँलाई पैसा दिए, कांग्रेसलाई दबाबमा पारे 
मनोज सत्याल काठमाडौं, फागुन १९