दाङका यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउन छोडे, यात्रु मारमा
नारायण खड्का दाङ, वैशाख २०