सन्तानजस्तै हुर्काइने, स्याहारिने र बिहे गराइने वनस्पति
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार २७