सुन्धाराको 'झिल्के टावर'ले मास्यो साँस्कृतिक मार्ग
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ १७