नेपालले कोरोनाको भ्याक्सिन किन्न, भण्डारण गर्न सक्छ?
विवेक राई काठमाडौ, कात्तिक २७