अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण गर्न हिँडिन् पूर्णिमा, भन्छिन्- ऊर्जा लिन हिमाल चढ्छु मौरिस हर्जोगलाई पछ्याउँदै पूर्णिमा