जब्बर भाइरसलाई कमजोर आँक्दै सरकार! 
विवेक राई काठमाडौं, चैत ३१