अपांगता भएका विद्यार्थी खोजी-खोजी पढाउने शिक्षक (भिडिओ)
सविता बुढा धनगढी, भदौ २९