भोला अब प्रशिक्षकको भूमिकामा
सीताराम कोइराला काठमाडौं, असार ९