चोट साम्बालाई, पीडा एपिएफलाई
सीताराम कोइराला काठमाडौं, फागुन ४