सिरहा १ (२) मा जसपाका गुप्ता र ४ (२) मा लोसपाका यादव निर्वाचित