नेपाली हवाई रुटमा पनि भारतको नियन्त्रण

छापाबाट

काठमाडौं, वैशाख १७