विज्ञ वैद्य विदेश जाने - नेपालको उपचार कसले गर्ने ?