अमेरिकामा बसेर नेपाल र नेपालीको सेवामा समर्पित सन्तोषको कथा 
बाल जोशी अमेरिका