८२ विदेशी तबलिगी जमातीविरूद्ध भारतले लगायो २० मुद्दा, ६ महिनादेखि ८ वर्षसम्मको कैद हुनसक्ने
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, जेठ १४