जम्मु-कश्मीरमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिनेमा भारतीय नेपाली सबैभन्दा धेरै
एजेन्सी कश्मीर, असार २१