एनआरएनए हङकङ भेला, म्याग्दीको हाइड्रोमा सामुहिक लगानी गर्न आव्हान