क्राइस्ट चर्च मस्जिद आक्रमण : मुख्य आरोपीलाई अदालतमा पेश गरियो
एजेन्सी क्राइस्टचर्च, चैत ३