मलाई पनि पुतली जस्तै उड्ने रहर               
निर्भाना सिंह