यसरी सुरू भयो 'यात्री' को यात्रा
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, पुस ९