लेखापालको काम छाडेर चिप्समा जमेका दामोदर

जुना श्रेष्ठ

ललितपुर, माघ ७