२७ हजार रूपैयाँबाट सुरू 'किताब यात्रा' यसरी पुग्यो देश-विदेशका घरघरै
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असार १६