८४ वर्ष टेक्न लागेका चित्रकारको लकडाउन डायरी

हरिप्रसाद शर्मा

हरिप्रसाद शर्मा

काठमाडौं, भदौ १५