बिएन्डसीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्बन्धन दिने भनेको के हो? भगवान कोइराला र दिव्य सिंहद्वारा प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने अडान
जीवन क्षेत्री काठमाडौं, जेठ २९