६० वर्षपछि परराष्ट्रबाट मुख्यसचिव बनेका बैरागी
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, असोज १५