मेरो कोही आफन्त कहीँ राखेको, कसैले देखाइदिओस्: प्रधानमन्त्री ओली