हाँसी-हाँसी पद छोडेकी न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीको अन्तिम सम्बोधन

एजेन्सी

काठमाडौं, माघ ११