राज्यले बिर्सिएको मेचीपारिका दुई गाउँ

राजु अधिकारी

राजु अधिकारी

ग्वालबस्ती (झापा), कात्तिक २७