जुम्लाको तिला कर्णाली र हिमा कर्णाली नदीमा नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन, प्रशासन मौन
सेतोपाटी जुम्ला, फागुन ९