दाजु–भाइबीच कुरा नमिल्दा भाइ सुकुम्बासी
दिपकजंग शाही सुर्खेत, भदौ ६