विमानस्थलमा फ्याँकिएका काठ र पुराना सामानले बनेको 'म्युज'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक २५