कोभिड उपचार क्षमता बढाउँदै टिचिङ अस्पताल  राज्यले सहयोग गरोस्, हामी थप उपचारको व्यवस्था गर्छौं: निर्देशक काफ्ले 
विवेक राई काठमाडौं, वैशाख १६