बालाजुमा जातीय छुवाछुत गरेको उजुरी, आरोपी पक्रन गोरखा प्रहरीलाई पत्र  

सरिशा अछामी

सरिशा अछामी

काठमाडौं, चैत २२