Ncit
Ncit

शरीरमा आउने डाबरको उपचार कसरी गर्ने? (भिडिओ)

British
British

डा. उमा गिरी घिमिरे

छालारोग विशेषज्ञ
gibl
gibl
gibl
gibl
agni inner
agni inner
ime inner
ime inner
Mahalaxmi inner
Mahalaxmi inner