चिरेरभन्दा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गर्दा कस्ता हुन्छन् फाइदा? (भिडिओ)

'क्यान्सरको उपचारलाई समेत लेप्रोस्कोपिक सर्जरीले सहज बनाएको छ'

डा. सुरेन्द्र शाह

ग्यास्ट्रोइन्टेस्टानल तथा लेप्रोस्कोपिक सर्जन