गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्रीले खाए सपथ