फेसनमा फेरि हातले बुनेका स्विटर
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २०