गुठी विधेयकविरूद्ध यस कारण आन्दोलित छ काठमाडौं
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ २७