सिद्धान्त र संगठनको दोहोरो चेपुवामा ओली
बिनु सुवेदी काठमाडौ, असार ८