प्रदेश राजधानी बनेको ९ महिनापछि दाङमा बुटवलबाट आइपुग्यो एउटा मन्त्रालय
नारायण खड्का दाङ, असार ४