सुनको अक्षरले लेखिँदैछ ७९५ वर्ष पुरानो बौद्ध ग्रन्थ
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज १४