पारि संक्रान्ति मेला, वारि नेपथ्यको संगीत
नारायणघाट, माघ २